E-mailadres: info@rokerskerk.nl
welkom | over de kerk | inspiratie | statuten | lid worden | BELGIE ONDER VUUR | contact
Artikel 10: Statuten der Rokerskerk

1. Wanneer een besluit van het Bestuur van de Rokerskerk gedeeltelijk of in het geheel niet strookt met de bepalingen in de Statuten der Rokerskerk prevaleren de Statuten der Rokerskerk.
2. Wijziging van de Statuten der Rokerskerk kan alleen geschieden bij besluit van het Bestuur van de Rokerskerk met algemene stemmen.
3. Een wijziging van de Statuten der Rokerskerk treedt in werking nadat deze verwerkt is in de tekst van de Statuten en de dan nieuwe tekst door het Bestuur van de Rokerskerk middels ondertekening is bekrachtigd.
Disclaimer: dit is pure satire. Roken is dodelijk. Ga nooit roken. :) Adieu.