E-mailadres: info@rokerskerk.nl
welkom | over de kerk | inspiratie | statuten | lid worden | BELGIE ONDER VUUR | contact
Artikel 9: Fusie en ontbinding

1. Het is niet mogelijk dat de Rokerskerk fuseert met enig ander kerkelijk of wereldlijk genootschap danwel opgaat in enig ander kerkelijk of wereldlijk genootschap.
2. De enige wijze waarop de Rokerskerk tot een einde kan komen is wanneer het ledenbestand geslonken is tot het slechts het Bestuur en daarenboven ten hoogste 13 andere volwaardige Leden omvat. Indien deze situatie zich voordoet is het aan een algemene vergadering der Leden om met algemene stemmen te bepalen of de Rokerskerk al dan niet ontbonden dient te worden.
3. Bij ontbinding van de Rokerskerk wijst het Bestuur één of meer personen aan die zullen zorgdragen voor de vereffening van het vermogen, waarbij een eventueel batig saldo zal worden overgedragen aan de staatskas van het Koninkrijk der Nederlanden onder vermelding van de tekst “Prees ‘M!”.
4. Indien het Koninkrijk der Nederlanden op het moment van ontbinding van de Rokerskerk niet meer bestaat zal het batig saldo als bedoeld in artikel 9.3 van deze Statuten in de nacht van 12 op 13 oktober van het jaar volgend op de ontbinding van de Rokerskerk worden verdeeld onder de zwervers die resideren op en om de Dam te Amsterdam.
Disclaimer: dit is pure satire. Roken is dodelijk. Ga nooit roken. :) Adieu.