E-mailadres: info@rokerskerk.nl
welkom | over de kerk | inspiratie | statuten | lid worden | BELGIE ONDER VUUR | contact
Artikel 6: Bevoegdheden

1. De Rokerskerk heeft het recht om zichzelf te besturen.
2. De Rokerskerk heeft het recht om verplichtingen aan te gaan, te kopen, of te verkrijgen door giften, legaten of op andere wijze of rechtstreeks, of als beheerder, en te bezitten, te beheren, te gebruiken, te verkopen, over te dragen, te verpanden, te verhuren of op andere wijze beschikbaar te stellen van ieder onroerend of roerend goed, zoals noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen van de Rokerskerk.
3. De Rokerskerk kan besluiten tot het oprichten, besturen en instandhouden van andere rechtsvormen c.q. rechtspersonen, voor zover dit voor het bereiken van haar Missiestelling en het organiseren van haar activiteiten nodig of wenselijk is. Deze rechtsvormen c.q. rechtspersonen zijn - binnen de algemene beleidslijnen bepaald door de Rokerskerk - zelf verantwoordelijk voor hun beleid, doch leggen daarvan wel verantwoording af aan de Rokerskerk.
Disclaimer: dit is pure satire. Roken is dodelijk. Ga nooit roken. :) Adieu.