E-mailadres: info@rokerskerk.nl
welkom | over de kerk | inspiratie | statuten | lid worden | BELGIE ONDER VUUR | contact
Artikel 7: Middelen

1. De financiŽle en andersoortige middelen van de Rokerskerk bestaan uit:
1. offerandes van toetredende Leden als bedoeld in artikel 4.4.2 van deze Statuten;
2. overige offerandes door of namens de leden van de Rokerskerk;
3. de netto-opbrengsten van activiteiten;
4. subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere wettige baten.
2. Erfstellingen kunnen door de Rokerskerk niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
3. De Rokerskerk heeft het recht om subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en dergelijke met of zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Disclaimer: dit is pure satire. Roken is dodelijk. Ga nooit roken. :) Adieu.