welkom | over de kerk | inspiratie | statuten | lid worden | contact
De Rokerskerk is één van de jongste religies ter wereld. Dat is overigens geen nadeel, maar juist een voordeel. De jeugd heeft de toekomst, zo hoort men wel eens, en dat geldt ook waar het kerkgenootschappen betreft, ceteris paribus. Niet voor niets is één van de slogans der Rokerskerk dan ook: "sinds 2001, voor de eeuwigheid". Prrrrrrijs 'M!

De Statuten

Toen de Rokerskerk zich van overheidswege verzocht zag zich in te schrijven bij een wereldlijk instituut genaamd de Kamer van Koophandel en Fabrieken (en dus ook Kerkgenootschappen) kwam er nood aan Statuten. Direct werd door het krachtdadige bestuur de situatie ter hand genomen en verscheen er binnen een mum van tijd een partijtje Statuten van de bovenste plank. Het kan niet anders dan dat onze goede God, God, hier een zekere bruine vinger in heeft gehad. Prijs 'M!

Via deze pagina's kunt u een blik werpen op de Statuten die de gang van zaken in onze goede kerk leiden en behouden. Prijs 'M!

Disclaimer: dit is pure satire. Roken is dodelijk. Ga nooit roken. :) Adieu.