welkom | over de kerk | inspiratie | statuten | lid worden | contact

De Rokerskerk en haar Heilige Drie-Eenheid

De Rokerskerk is een kerkgenootschap dat gelovigen verenigt in hun waardering van en bijbehorende vrees voor God. De dagelijkse religieuze praxis wordt bedreven vanuit de Goddelijke Drie-Eenheid van Rook, Vuur en As.

Uitgaande van het letterlijke gebruik vormt de Drie-Eenheid een inspiratie in overdrachtelijke zin. Door haar gezegende inzet gaat zij over van de aardse elementen rook, vuur en as naar de geestelijke elementen Rook, Vuur en As. Van het hoofd naar het hart dus, zoals ook zal blijken wanneer men een dienst der Rokerskerk bezoekt en zich laat overrompelen door de geestdrift die het Geloof kan bewerkstelligen. Een nadere beschouwing van de elementen der Heilige Drie-Eenheid:

Rook

Rook is een zeer bekend verschijnsel tijdens het Roken. De heerlijke nevelen die rookartikelen voortbrengen hebben de unieke eigenschap dat zij mensen direct kunnen verenigen, want men kan er de ogen wel voor sluiten maar de neusgaten nimmer. Daarom juist is Rook de beste brenger van de boodschap die God Zijn mensheid te bieden heeft. En daarom ook gebruiken wij de Rook van onze -artikelen om Hem te danken en te prijzen voor Zijn betrokkenheid in dezen. Het kan toch geen toeval zijn dat Rook opstijgt? Rook is vluchtig, en daarom is het zeer belangrijk om te blijven Roken en God te prijzen.

Vuur

Vuur is in enige vorm altijd benodigd om onze fijne rookartikelen aan te steken. Na deze in zichzelf al goede daad dient het ons verder door actieve instandhouding van het religieuze genot dat het rookartikel ons brengt. De Rokerskerk beschouwt Vuur dan ook als de brenger van het Leven en een uiting van het Goede. Natuurlijk kan er met vuur ook kwaad gedaan worden, maar dit zal normaliter vooral gebeuren door ongelovigen en anderen die zich niet wensen te onderwerpen aan de wil van onze Goede God. Vuur in handen van een Roker is echter per definitie goed, vandaar ook de hoofdletter.

As

AS fungeert binnen de Rokerskerk als symbool van de Oneindigheid van het geloof, het begin- en eindloze waar de religie haar bestaansrecht aan ontleent. De Eeuwige Asbak die bij diensten van de Kerk gebruikt wordt dient dan ook ter continue validering van de keuze van de Rokers voor hun Geloof. De As is hiermede tevens een symbool van het hiernamaals van de Rokerskerk, de door God zelf bestierde Hemel waar altijd genoeg asbakken en tafeltennistafels zijn.

Dit klinkt toch niet als een raar praatje? Precies, word daarom nu direct Lid van de Rokerskerk. God zal het u lonen!

Disclaimer: dit is pure satire. Roken is dodelijk. Ga nooit roken. :) Adieu.