E-mailadres: info@rokerskerk.nl
welkom | over de kerk | inspiratie | statuten | nieuws | lid worden | horeca

Beminde Gelovigen, Aspiranten en Anaspiranten van de Enige en Universele Rokerskerk.

Prijs de heer! Althans… Ja, prijs Hem! Want vandaag zijn wij hier samengekomen om in de warme eenheid van de Kerk te genieten van de heerlijke nevelen die onze rookwaren ons brengen. In naam van de Goddelijke Drie-Eenheid van ROOK, VUUR en AS: Laat ons Roken.

Onlangs nog stond ik op het trottoir van de Rozengracht te kijken naar het openbaar vervoer toen een oud vrouwtje mijn blikveld betrad. Het bleek te gaan om een exemplaar van het menselijk geslacht. Aangezien ik vroeger bij de padvinderij heb gezeten en mij daar geleerd is dagelijks minstens 1 goede daad te doen benaderde ik haar om te vragen of zij misschien hulp nodig had bij het oversteken van de straat. Zonder enig omhalen antwoordde zij daarop ‘Nee jongeman, maar zou je me misschien even in mijn reet kunnen neuken?’ Beminde gelovigen, enigszins paf stond ik hier wel van, dat aanbod was mij toch echt een tikkeltje te gortig, en bovendien ben ik nooit een liefhebber geweest van anale seks met oude dames, en eigenlijk niet van anale seks überhaupt, sowieso, ins Blaue Hinein, mit nach nebst, Borussia Mönchengladbach, Obersturmbahnführer. Want zeg nou zelf.

Boze tongen beweren dat anale seks een uitvinding is van de porno-industrie om de videobanden sneller gevuld te krijgen. Daarmee is de grote opmars van deze smerige praktijk de laatste jaren waarschijnlijk een typisch voorbeeld van meeloperij. Meeloperij! En mijn geliefde moeder zei vroeger al: ‘Eet je bord leeg jongen.’ En mijn geliefde vader zei vroeger al: ‘Is die man van de leesmap al geweest?’ En mijn jarenlange geliefde ome Cor van verderop zei vroeger al: ‘Alles waar mee voor staat is slecht.’ Ga maar na: Meeloper, mee-eter, methadonbusongeluk. En dus ook MEEROKEN. 

Want recentelijk bereiken ons steeds vaker berichten dat er ongelovige honden zijn, SCHANDE, die zelf dus niet roken, SCHANDE, maar wel bij allerlei instanties lopen te klagen en te zeuren over het feit dat er mensen in hun omgeving zijn die af en toe de neiging hebben om een smakelijk religieus Rokertje op te steken. SCHANDE, SCHANDE, SCHANDE. Dit, beminde gelovigen, zijn nu de zogenaamde MEEROKERS, en zij vormen een kwaad dat uitgeroeid moet worden met wortel en het Zweedse woord voor ‘bedankt’.

Die meerokers zouden ons, de diepgelovige en godvrezende burgers, juist op de blote knietjes moeten bedanken dat ze mogen meeprofiteren van de door ons met onze zuurverdiende centen bijeengesprokkelde rookartikelen. Wij brengen talloze malen per dag de grootste offers aan onze goede God door middel van de tabaksaccijns, om maar niet te spreken van de diverse ziektes aan longen en luchtwegen waarmee wij van overheidswege gestraft worden, en wat doen zij? Kussen zij onze voeten en sturen zij met de feestdagen een kaartje? Nee! Zeggen ze ‘Sorry dat wij bestaan’ en knopen ze zichzelf lekker op in het bos? Nee! Zorgen ze ervoor dat ik hier een leuke derde mogelijkheid kan noemen die de ‘driewerf nee’ compleet kan maken? Nee, zelfs dat niet. Driewerf nee! Ze sturen een brief naar de Voedsel- en Warenautoriteit, godverdomze.

Veel te lang al hebben wij gebogen voor deze ongelovige honden en apen, maar dat zal niet langer gaan, ooooh nee. Ik heb het er met God zelf over gehad, en Hij vertelde me onder het genot van een smakelijk pijpje met Zijn eigenhandig samengestelde mélange waarvan ik u hier graag het recept zou geven maar helaas ontbreekt mij hiervoor de tijd, edoch dit is te allen tijdeop te vragen door een aan u zelf geadresseerde en correct gefrankeerde envelop te sturen naar De Rokerskerk, Postbus R-O-O-K, 1001 GOD te Amsterdam onder vermelding van ‘Aanmelding Erica Terpstra Look-a-like Contest’, Hij, God dus, vertelde me dat Hij druk bezig is om het leger van onze Heilige Hofnar te mobiliseren om nu snel en definitief een einde te maken aan de goddeloze tyrannie van de ongelovige meerokers.

Momenteel verzamelen zich aan de randen van de aarde diverse bataljons met goedgeoutilleerde strijdkrachten van het Leger van de Heer. Wanneer het Goddelijke Commando ‘Vuur!’ wordt gegeven trekken zij de wereldlijke wereld binnen in één onvermoeibare veldtocht. En elke aardbewoner zal met de door God zelf goedgekeurde aansteker op de keel slechts 1 eenvoudige vraag gesteld krijgen: ‘Vuurtje?’ Wanneer hij of zij daarop bevestigend antwoord wordt hij of zij opgenomen in de liefdevolle rangen van de Rokerskerk, indien de ongelovige het Vuur echter afwijst wordt hij of zij geboeid en gekneveld gedwongen aan te sluiten in de opgegeven rijen der Ketters. Deze hopeloze types zullen met gebogen hoofd door stad en land moeten trekken als levend voorbeeld van de toorn van God. Zij zullen uitgejouwd worden door Gods Goede Gelovigen, zij zullen inferieure aanstekers naar het hoofd geworpen krijgen en wellicht zullen ook pejoratieve grapjes over hun seksuele vermogens daarbij niet geschuwd worden. Door middel van een moeilijk bedienbaar satellietnavigatiesysteem zullen zij hun weg moeten vinden naar de hoofdstad van de provincie Drenthe, waar op het Koopmansplein een permanente brandstapel zal loeien ter verwelkoming van de ongelovige uitwerpselen der maatschappij.

Daar aangekomen wordt hen nog eenmaal vriendelijk verzocht zich te bekeren tot onze Goede God en zich kwiek te voegen in de rijen van de Enige en Universele Rokerskerk. Zo niet, dan rest slechts een treurig ketterseinde op de reeds genoemde brandstapel. Smeulen zullen ze, en branden wellicht, ze zullen roken totdat hun abjecte geest het lichaam verlaten heeft en koers zal zetten naar de hel, waar onze bekende handlanger de Duivel zijn ijskoude tenten heeft opgeslagen. Het lot dat hen daar te wachten staat is nog veel gruwelijker, maar daarover vertel ik u graag een andere keer.

Kortom, God is goed, meerokers zijn slecht. Prijs de Heer, laat ons Roken.

Disclaimer: dit is pure satire. Roken is dodelijk. Ga nooit roken. :) Adieu.