E-mailadres: info@rokerskerk.nl
welkom | over de kerk | inspiratie | statuten | nieuws | lid worden | horeca

Broeders en zusters,

Wat is het toch een voorrecht om hier vanavond gezamenlijk in dit prachtige kerkgebouw ons geloof te mogen beleven. Het enige ware geloof in de Heilige Drie-Eenheid van ROOK, VUUR en AS, de Rokerskerk. Laten wij allen Roken in vrede terwijl ik u de wekelijkse overdenking schenk. 

Het was een woelige week voor de verschillende religies die deze wereld rijk is. De uitbater van een reeds enkele millennia bekend kerkgenootschap, Paus Benedictus de 16e, vond het nodig om de profeet Mohammed, grondlegger van de Islam, voor rotte vis uit te maken. Deze uitspraken van de paus hebben geleid tot felle protesten vanuit de islamitische wereld, en terecht! Want het is nergens voor nodig dat wij als religieuze leiders elkaars geloof nog eens extra belachelijk gaan maken. Wij kunnen best in vrede leven met elkaar, zolang iedereen maar vrijelijk zijn geloof kan belijden. De katholieken, moslims, hindoeďsten, boeddhisten, joden, Rokers, we zijn toch eigenlijk allemaal gelijk, buiten het feit dat het woord Rokers wel met een hoofdletter geschreven wordt. Maar, zo vroeg een Lid van deze Kerk mij afgelopen week, is al deze ophef tussen de paus en de islam eigenlijk wel wat het lijkt? Is er niet heel iets anders aan de hand? Moeten wij als Rokers hier zomaar genoegen mee nemen? Ik kon hem daar eerlijk op antwoorden, wetende dat ik leef en denk in de geest van onze goede God:

Nee! Ja! En nee! Het is een grote schandelijke schertsvertoning die hier door die oubollige flutreligies wordt opgevoerd! De Paus beledigt de islam, en een paar moslims dreigen op hun beurt weer de paus wat aan te doen. En zo gaat het al meer dan 1000 jaar. Ha! Kom maar eens met wat nieuws!

Want waar blijft de Rokerskerk in dit hele verhaal? Nou, waar blijft-ie? Wij worden weer niet beledigd, wij weer worden niet bedreigd, godverdommeniet. De enige en Universele Rokerskerk komt er weer bekaaid vanaf in de hedendaagse godsdienstoorlog! Waar blijven die cartoons? Waar blijven die in de fik gestoken sigarenboeren? Waar blijven die fatwa’s? Ja, hier deze flauwekul van de Europese Unie, “Tabaksrook bevat benzeen, nitrosaminen, formaldehyde en waterstofcyanide. Hooo! Hooo! Nou zijn we bang, bibber bibber bibber!” De echte religieuze Roker heeft lak aan die loze dreigementen, want wij weten dat we door onze goede God beloond zullen worden met het eeuwig leven in de Rokershemel, zonder kanker, zonder longemfyseem, zonder rokershoestje, terwijl de kwaadsprekers die dergelijke teksten in de wereld brengen met hun tong voor altijd zullen vastvriezen aan het ijzige koelelement van de hel, terwijl de duivel ze, onmachtig gemaakt door de kou, met al zijn bevroren lichaamsdelen zal schennen in de openingen die hem op dat moment het beste kunnen bekoren. En alle wereldse leiders die zich willen bezondigen aan het inperken van de rechten van religieuze Rokers kunnen zich voorbereiden op een uiterst onprettig en langdradig hiernamaals! U kunt zich nu nog bekeren. Laat ons Roken.

Beminde Rokers, het is mij inmiddels duidelijk hoe het komt dat de traditionele religies onze geliefde Rokerskerk doodzwijgen. Ze zijn namelijk bang. Ze zijn bang voor de innovatieve kracht die de Rokerskerk met zich meebrengt. Als eerste religie van het derde millennium is de Rokerskerk het beste toegesneden op de wensen van de moderne religieus betrokkene. Geen varkensvlees eten? Ha! Geen seks voor het huwelijk? Dubbel ha! Geen varkensvlees voor het huwelijk? Driewerf Ha! Even los van de beperkingen op zondagochtend natuurlijk.

De God der Rokers vraagt van zijn volgelingen slechts dat zij te allen tijde de heerlijke trek in een rookartikel zullen beantwoorden. Dat verlangen is immers door God zelf gezonden, en het nuttigen van een rookartikel is het enige gebed waar onze God altijd naar luistert. Laat ons heerlijk Roken, laat ons genieten van de kruidige nevelen die onze neusvleugelen masseren! Laat ons Roken!  

Want ik bezweer u, broeders en zusters, al die oubollige religies kunnen elkaar de bal niet toe blijven spelen. De Rokerskerk is bezig aan een opmars die zijn weerga niet kent. Dag na dag komen er uit alle hoeken en werelddelen gelovigen bij die zich aansluiten bij de Enige en Universele Rokerskerk. En zo groeien wij sterker en sterker, broeders en zusters, tot de dag dat het Leger van de Heilige Hofnarschalk zo groot en machtig is geworden, dat wij in één massale veldtocht de wereld kunnen bevrijden van alle goddelozen, ketters en afgodaanbidders. In naam van onze goede God zullen wij hen met gloeiende poken op de slapen de keuze bieden zich te bekeren, of om dood te gaan. Prijs de heer!

Onze triomftocht zal zich uitstrekken tot de eeuwigheid, want na de aarde is het de beurt aan de rest van het zonnestelsel om zich te voegen in de rijen van de Enige en Universele Rokerskerk. Te beginnen met het al zo vaak aangekondigde leven op Mars, en niet te vergeten het mannetje op de maan! Dat mannetje mag kiezen, de Rokerskerk of de dood, en direct daarna trekt het dappere ruimteleger van de Heilige Hofnarschalk al verder het heelal in, op zoek naar het sterrenbeeld Waterman. De Waterman zal zijn naam moeten veranderen in Vuurman of anders gebruiken we al zijn ketterse water om een binnenbrandje te blussen in de asbak van onze ruimteraket. Ook de grote beer en de kleine beer zullen wij aan het roken krijger, en dan maakt het ons geen flikker uit of de kleine beer al 16 is of niet. Religieuze dominatie van het heelal, voor minder doen we het niet! Prijs de Heer!

In dat licht bezien is de ruzie tussen de paus en onze moslimvrienden maar een kleinigheidje. En daarmee stuur ik u graag het weekend in. Gaat heen in vrede, en blijf Roken. Amen!

Disclaimer: dit is pure satire. Roken is dodelijk. Ga nooit roken. :) Adieu.