E-mailadres: info@rokerskerk.nl
welkom | over de kerk | inspiratie | statuten | nieuws | lid worden | horeca

Beminde gelovigen,

Prijs de Heer.

Prijs de Heer, mensen, want Hij is het waard om voluit en volop geprezen te worden. Ook, of ik zou bijna zeggen, juist hier vandaag op dit sympathieke festival in het mooie Rotterdam, de hoofdstad van de provincie Zuid-Holland, zeker als het gaat om het aantal Leden van de Enige en Universele Rokerskerk van God. Want al hebben wij diverse geregistreerde Leden aan ik noem maar een dwarsstraat de Guuskuyerzijde in Dordrecht, de Hoekeindseweg in Bleiswijk en het Royaardsplein in Schiedam, de Jasmijnstraat in Den Haag en zelfs de Kamperfoelielaan in Oegstgeest; Rotterdam is the city, zoals Lee Towers al zong. Good Old Rotterdam, prijs de heer Towers.

Even tussendoor mensen: wij danken onze goede God dat hij ons dit weekend de gelegenheid geeft om ons hier tot u te richten, en niet bijvoorbeeld tijdens een wanevenement als die zogenaamde ‘Gay Pride’ in Amsterdam. Gay Pride, ha! Een wansmakelijke parade van wankele pieremagochels vol met blote kerels, allemaal tezamen in een kilometerslange drijvende ode aan het rectum. Het rectum, dames en heren, die welbekende lichaamsopening die maar al te vaak in tegenspraak met de wetten der natuur als ingang wordt gebruikt, waar hij door onze goede Schepper toch echt als UITgang is bedoeld. Kennen wij niet allemaal nog de reclameslogan “Uit, goed voor u”? Precies! En zo is het ook! Terwijl die smeerkezen in Amsterdam de anus beschouwen en behandelen als het meest veelzijdige stukje vlees. Bah!

Beminde gelovigen, broeders en zusters, Asmoezeniers en Opastelen hier aanwezig in nederigheid revererend aan de goedheid van God, onze God, de enige echte God zoals u weet, de Top Dog van de Rokerskerk, the Big Boy upstairs, voor wie ook buiten de summertime Livin’ Easy Is, die fijne vent schonk ons heden het festival Camping Rotterdam.

En als ik tegen u zeg camping, beminde gelovigen, wat zegt u dan? Nou? Nou? (…) Beminde gelovigen toch, ik vraag u toch niet veel. Als ik zeg camping dan zegt u… Smoking!

Natuurlijk beminde gelovigen, want zoals wij allen al sinds onze eerste IQ-test weten: camping staat tot smoking als Christen staat tot honden. De Camping is van oudsher een prima thuisbasis voor de goedgelovige Roker, en daarmee een niet te veronachtzamen gelegenheid om Gods goede woord te verspreiden; in de rij voor het toilet, in de rij voor de douche, in de rij voor de kassa van de campingwinkel, in de rij voor kaartjes voor het optreden van Wibi Soerjadi in het campingconcertgebouw… Wibi Soerjadi overigens, een onderdeurtje dat aardig kan pingelen, maar deze week ook zijn handtekening zette onder een petitie om roken in het openbaar te verbieden. Hij doet maar! U weet, als religieuze Roker weten wij van geen rookverbod, er is voor ons slechts sprake van het RookGEbod, uitgevaardigd door God Zelf. Kan niet beter dus! Daar kan die Wibi Soerjadi of andersoortige Javaanse Jongen natuurlijk niet tegenop. Dus Wibi, dank voor je medewerking en veel succes verder met je kostbare collectie opblaasbare Mickey Mouse-sekspoppen. Prijs de Heer.

Beminde gelovigen, U vraagt zich wellicht af waar ik met deze preek heen wil. Welnu, dat vraag ik mij ook wel eens af, ik ben per slot van rekening naast geestelijk leider ook maar een mens, evenals Harrie natuurlijk. En op die momenten is het voor een Goedgelovige Roker altijd weer verversend om het oog te werpen op onze Heilige website, nog de gehele rest van deze zondag te bezoeken via www.rokerskerk.nl, waar voor de goede verstaander de openbaringen van onze God te vinden zijn zoals die opgetekend worden door zijn nederige dienaars. En daar lees ik dan in het scheppingsverhaal, opgetekend door lidnummer 1336, uw stadgenoot Richard, bekend van het Evangelie volgens Richard. Bij hem lezen we in Richard 1, vers 21: “En Gods zon scheen op de oceanen, en het water rees op naar de lucht. En het vloeibare, Vurige binnenste der aarde steeg op door de schachten en de spleten in de mantel der aarde, en zij spuwden Vuur en As. En de As mengde zich met Zuurstof en Vormde Rook. (…) En God dacht: dat heb ik mooi voormekaar.”

En daar gaat het om, beminde gelovigen: Voormekaar. Het zijn slechts 10 letters, evenals Rokerskerk zelf natuurlijk en tamponaris, maar het vat wel de essentie van onze geloofsgemeenschap samen. Want wij zijn er als Rokers natuurlijk ook voor mekaar. Spreken wij niet allen bij betreding van de Kerk de Rokerseed uit? En zegt die Eed niet: “Ik zal altijd mijn medegelovigen helpen met Rookwaar en Vuur of een Asbak?” Zo is het ook! Prijs hem, prijs onze goede God voor deze Rokerseed die uit Zijn eigen mond is opgetekend en er bij ons in gaat als een middeleeuwse gietijzeren brandspuit in het rectum van Wibi Soerjadi iedere vrijdagavond. De brandspuit overigens, ook 10 letters, dat vuige instrument van de Duivel die het liefste alles wat vuur is bespettert met zijn ketterse water. Water, beminde gelovigen, die smerige nattigheid die ons alleen maar ellende brengt en leed. Herinnert u zich Zeeland nog? Die voormalige provincie van Nederland die in 1953 bij een grote overstroming is weggedreven, achterlatende slechts een groot gapend gat, vergelijkbaar in uitgedijdheid met het rectum van Wibi Soerjadi na een geheel vrijwillig bezoek aan de Dark Room van de inpandige leerbar van landgoed Wulperhorst te Zeist. Voormekaar!

Voormekaar, beminde gelovigen, wij zijn er Voor Mekaar. Sterker nog, sommige van onze medegelovigen zijn zelfs Dik Voormekaar. Ja mensen! Laten wij in vrede Roken, de vrede van God, die beter is dan alle andere goden en zoals u weet Zijn welbehaarde rectum afveegt met hun baarden. Voor mekaar. Dus deel met mekaar uw Rookartikelen, geef mekaar eens een vuurtje, zorg dat de asbak altijd goed vol zit en bezoekt u ook eens Proeflokaal de Ridder aan de Mauritsweg 28 alhier. Prijs de Heer!

hondenkleding honden kleding honden jasjes halsbanden
Disclaimer: dit is pure satire. Roken is dodelijk. Ga nooit roken. :) Adieu.