E-mailadres: info@rokerskerk.nl
welkom | over de kerk | inspiratie | statuten | nieuws | lid worden | horeca
Preek der Rokerskerk over de toetreding tot de publieke omroep:

Beminde gelovigen,

Laat ons Roken.

Prijs de Heer, prijs ‘M, zeg ik u, voor deze prachtige dag die Hij ons zo ruimhartig geschonken heeft. Want God weet waar Abraham de mosterd haalt, dames en heren, en Hij weet ook dat in plaats van mosterd soms juist satésaus erg lekker kan zijn, ook bij een balletje gehakt bijvoorbeeld. Zoals ook een op het oog prachtige zomer net dat beetje extra glans krijgt door een verfrissende regenbui in plaats van altijd maar die eeuwige zon. En U weet, beminde gelovigen, de regen die wij hier vandaag op onze bolletjes voelen is niets minder dan de urine van onze goede god, God, en dit heilige helende water dient dus met volle teugen door ons genoten te worden. U kent ons gezamenlijk gezongen mantra in dezen: Zo in mijn sas met God Zijn plas. En daarna weer lekker Roken natuurlijk. Prijs ‘M!

Daarover gesproken, lieve jongens en meisjes, de laatste tijd krijgt ondergetekende weer regelmatig allerlei prangende vragen binnen via de elektronische brievenbus van onze goede geloofsgenoten. Voorheen waren dit vooral vragen op het gebied van de religieuze verordeningen die onze goede God ons gegeven heeft, zoals: “Wat moet ik doen als ik niet kan Roken omdat ik in het ziekenhuis lig?” of “Is een tartaartje ook varkensvlees?” of “Ik heb aan kontseks gedaan, waar kan ik me melden om op de brandstapel gegooid te worden?” Dit soort vragen zijn voor een goed-ingewijde in ons prachtgeloof natuurlijk eenvoudig te beantwoorden, en dat doe ik dan ook altijd graag, en meestal tot genoegen van de geprangde vragenstellers. Mocht u overigens geďnteresseerd zijn in de betreffende antwoorden op voornoemde vragen dan verwijs ik u graag naar onze website, www.rokerskerk.nl, die wederom na enige maanden van afwezigheid volop onder constructie is.
 
Nee, of eigenlijk ja, beste dames en heren in de kiesgerechtigde leeftijd en lieve jongens en meisjes in de melktandgerechtigde leeftijd, de laatste tijd komen er op de postkamer van de Rokerskerk ook vragen binnen van een andere aard. Aart Staartjes, hoor ik u vragen? De bekende pijprokende nemesis van Tommie en Ieniemienie? Neen! Aart Zeeman dan, de bekende ankerman die ondanks zijn naam liever de betere sigaar savoureert dan een gezonde buil Brandaris? Dubbelneen! Aart Mosterd dan, het vooral van Wikipedia bekende voormalige Tweede-Kamerlid van het CDA? Driewerf neen! Om maar niet te spreken over de bekende theatermaker en proponent van de anale variant, de terecht door onze goede Kerk verketterde Aart Iesteningang. Een luid en quadrofonisch NEEN!

Men, en dan bedoel ik men in de ruimste zin des woords, de zogenaamde supermen, men vraagt mij, soms tot tranen geroerd: “Rooksteker, waar zijt gij toch? De laatste keer dat wij u zagen was op de beeldbuis, toen u daar te gast was bij die ketterse honden van een Knevel & Van den Brink, de anusvereerders pur sang. Rookstekertje, waar bent u toch gebleven? Bestaat de Rokerskerk nog wel? Was het dan toch allemaal maar een grap? Is er eigenlijk nog wel een God? En hoe staat het dan met Zijn positie in de tafeltenniscompetitie van het Hemelrijk? Geef ons een teken van leven” zo vraagt men mij kortom, dames en heren.

Beminde gelovigen, om deze vraag te beantwoorden moet ik eerst even door het stof, wat nog niet gemakkelijk is op een dag als de deze. Ja ik geef toe, uw Rooksteker is de laatste tijd niet vaak op de buis te zien geweest. Dat hoeft geen probleem te zijn, want de schoonheid van de Enige en Universele Rokerskerk van God ligt hem juist en vooral ook in de decentraal georganiseerde kerkstructuur, zoals ook op te maken valt uit onze statuten die nu elk moment hun definitieve vorm kunnen krijgen. Het ware Rookgenot en contact met onze goede God beleven wij volgaarne individueel, of in egalitaire gezamenlijkheid met onze medeRokers. Het is een Genot dat voor zich spreekt, en niet gelardeerd hoeft te worden met fatwa’s of encyclieken van de kerkelijke boven-ons-gestelden. Dat u mij of andere voorgangers van onze goede Kerk niet dagelijks ziet voorbijtrekken in het Jeugdjournaal is geen teken dat het slecht gaat met de Kerk, integendeel, de Rokerskerk bloeit als nooit tevoren! Nog dagelijks, althans wekelijks, krijgen wij verzoeken binnen van mensen die ons vragen om een genummerde Lidmaatschapskaartnummerkaartnummerkaart, ten bewijze van hun betrokkenheid bij onze goede Kerk. De Rokerskerk is dus springlevend, en dat u even wat minder van ons hoort is juist een teken hiervan, want zoals bekend, een tevreden Roker is geen (onruststoker) ontevreden Roker.

Dat gezegd zijnde kunnen wij ons niet onttrekken aan het vermoeden dat de Roker geen populaire verschijning is op de hedendaagse vaderlandse treurbuis. Onderzoek wijst uit dat over de afgelopen decennia heen steeds minder programma’s opgefleurd worden door de aanblik van een gezond ogende en opgetogen Roker. Waar zijn ze toch gebleven, die toppers van toen? Ik noem een Pim Fortuyn, een Theo van Gogh? Okay, zij hebben dan misschien een goed excuus, maar er zijn nog genoeg mensen die wčl leven en roken tegelijk. En toch zien we ze vrijwel nooit (meer) op de buis voorbijkomen. Het lijkt verdomme wel of er sprake is van een cordon sanitaire, in de meest figuurlijke zin van het woord!

En daarom, beminde gelovigen, en om een stem te geven aan al die goedgelovige Rokers die zich niet langer door de heersende ketterse goegemeente wensen te laten ringeloren, hebben wij van de Rokerskerk besloten tot de oprichting van een eigen omroep. 

Jawel, hedenochtend om 5 voor 10 heeft ondergetekende opdracht gegeven tot de inwerkingstelling van een voorlopig haalbaarheidsonderzoek ter vaststelling van een trajectplan dat hangende de procedure en gegeven voldoende materiële en immateriële draagkracht binnen de kerk en haar uitvoerende gelederen, in aanmerking genomen de medewerking van wereldse instituties en bij slecht weer binnen, dient te komen tot oprichting van de RoN, de Rokersomroep Nederland. Deze omroep zal op grond van artikel 39f van de Mediawet, per september 2010 zijn opwachting kunnen maken om u te vergasten op programma’s waar wij, teerbeminde Rokers, ons wčl in kunnen herkennen.

Een wekelijkse uitwijding over de geneugten van het sigarenroken bijvoorbeeld, onder de bezielende leiding van Drs. P.. En waar leert men tegenwoordig nog een goede pijp te stoppen? Bij de Rokersomroep natuurlijk, in het programma Pijpen Stoppen Doe Je Zo.  Maar ook de zo vaak vergeten groep van de shagliefhebbers komt bij de Rokersomroep aan zijn trekjes, in het amusementsprogramma rondom Shag van Gelder en Shag Spijkerman.

Voor de kleintjes wordt er gewerkt aan een educatief kinderprogramma rondom de bekende shagrokende hond Samson. En wat dacht u van een goedsatirisch consumentenprogramma a la Rook Dat Nog? 
Met oud en nieuw kan er dan bijvoorbeeld een grote show komen met Rob Oudrokerskerk en Matthijs van Nieuwrokerskerk indien we dat allemaal financieel rondkrijgen, om maar niet te spreken van het potentieel van het programma 40 Dagen Zonder Arie Boomsma.

U hoort het, de mogelijkheden voor de Rokersomroep zijn legio, evenals de manier waarop een Chinees het woord regio uitspreekt. Echter!
 
Uit enige navorsing van ondergetekende blijkt dat het Commissariaat voor de Media bij de verdeling van de zendtijd uitgaat van 7 ‘religieuze hoofdstromingen’ die wij in Nederland zouden kennen: het Boeddhisme, het Hindoeďsme, het Humanisme, de Islam, het Jodendom, het Katholicisme en het Protestantisme. Wat klopt hier niet? Precies, onze bloedeigen Rokerskerk is in geen veldheren of veldwegen te bekennen. Het commissariaat is blijkbaar elke feeling met de realiteit verloren, want onze goede Moederkerk telt inmiddels meer dan 5100 actieve leden en een vrijwel exponentieel veelvoud daarvan voelt zich nauw betrokken bij de Kerk. Ik hoef u, beminde gelovigen, natuurlijk niet te vertellen dat wij met deze misstand geen genoegen mee kunnen nemen. Want de Leden van de Rokerskerk zijn natuurlijk minstens zo belangrijk als de knettergekke flapdrollen die dit soort abjecte dwaalgeloven aanhangen. En dat kunnen we bewijzen ook! En daarom gaat er morgen bij het krieken van de dag (...) een brandbrief naar het Commissariaat om onze rechtmatige positie binnen het bestel op te eisen. En als men daar geen gehoor aan geeft dan zal de gesel van de Heilige Hofnar, Gods eigen Kraakdivisie, neerdalen op de Hoge Naarderweg te Hilversum, en zal Hij eigenhandig de brand steken in het pand op nummer 76 van die straat, als waarschuwing aan de medewerkers van het Commisariaat op nummertje 78. En dan marcheren onze religieuze stormtroepen vervolgens het Mediapark op en zullen we daar eens laten zien wie er echt de baas is.  Inderdaad, GOD! En dan wordt er weer geRookt op teevee, zoals het hoort! Prijs ‘M! En allen die ‘M lief zijn.

Want God is groot, en dat mag best wel eens gezegd worden, ook op teevee. En onze God is de beste, en hij veegt zijn welbehaarde bikinilijn af met alle dwaalgoden en hun in niet-Rokende stupiditeit zwelgende volgelingen. Prijs de Heer, onze goede God, de Heer der Heren der Heren, vanaf september 2010 dus ook op uw tv te bezien en via de draadradio te beluisteren. En misschien ook op internet, tegen die tijd. 
Prijs de Heer.
Laat ons Roken!

hondenkleding honden kleding honden jasjes halsbanden
Disclaimer: dit is pure satire. Roken is dodelijk. Ga nooit roken. :) Adieu.